خلاصه

اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر اساس برنامه راهبردی 5 ساله فعالیت خود را انجام می دهند تا دانشکده بتواند اهداف کلان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را در رسالت های آموزشی، تحقیقی و خدمات سلامت پشتیبانی نماید. برنامه پنج ساله جاری بازه زمانی 1397تا 1402 (2018 تا 2023 میلادی) را شامل می شود.*  
برای مشاهده برنامه استراتژیک پنج ساله (1402- 1397) دانشکده داروسازی، اینجا کلیک کنید.


اعضای کمیته برنامه استراتژیک

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

     سمت

   1

دکترشهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو کمیته

   2

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

عضو کمیته

   3  

دکترلیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو کمیته

   4

دکتر محمد جوهری

استادیار شیمی دارویی

عضو کمیته

   5

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

عضو کمیته

   6 دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

عضو کمیته

   7

راضیه محمدی

مسئول دفتر توسعه آموزش

دبیر کمیتهاعضای کمیته اعتبار بخشی دانشکده

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

    سمت

   1

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو کمیته

   2

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

عضو کمیته

   3  

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو کمیته

   4

دکتر عزیز کامران

استادیار آموزش بهداشت

عضو کمیته

   5

دکترساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

عضو کمیته

   6

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

عضو کمیته

   7

رضا آقایی

مسئول امور عمومی و اداری

عضو کمیته
   8

نسرین ملک زاده

کارشناس آزمایشگاه عضو کمیته 
   9

مهرداد عالی فرد

مسئول فناوری اطلاعات دانشکده عضو کمیته
   10

راضیه محمدی

مسئول دفتر توسعه آموزش عضو کمیته 
   11

فریبا بدرزاده

کارشناس علم سنجی عضو کمیته 


اعضای کمیته ارزیابی و پایش

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

   1

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

سرپرست دانشکده

   2

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو هیأت علمی دانشکده

   3

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

معاون آموزشی دانشکده

   4

دکتر محمد جوهری

استادیار شیمی دارویی

معاون پژوهشی دانشکده

  5 

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی داروئی

سرپرست دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده

   6

رقیه نوعی

کارشناس آموزش

مسئول آموزش دانشکده