داروسازی بالینی

داروسازی بالینی شاخه ای از داروسازی می باشد که در آن داروسازان مراقبت های سلامت را در اختیار بیماران قرار می دهند تا استفاده از دارو ها بهینه شده و سلامتی ، بهبودی و جلوگیری از بیماریها توسعه یابد. داروسازان بالینی در تمامی مسائل مرتبط با سلامت مواظب بیماران می باشند اما درحال حاضر فعالیت شان بیشتر محدود به کلینیک ها و بیمارستان ها می باشد. داروسازان بالینی با پزشکان و سایر مشاغل سلامت همکاری و ارتباط نزدیکی دارند.

  • دکتر سید محمد حسین پوررشید (استادیار داروسازی بالینی)