شیمی دارویی

شیمی دارویی شاخه ای از داروسازی می باشد که عملاً به عنوان یک علم  مرتبط دهنده بین شیمی خصوصاً شیمی آلی و فارماکولوژی و سایر تخصص های بیولوژیکی شناخته می شود که  طراحی، سنتز شیمیایی و توسعه داروها ویا مولکول های فعال زیستی را سرلوحه خود قرار داده است.

اعضاء هیأت علمی