شیمی دارویی

شیمی دارویی شاخه ای از داروسازی می باشد که عملاً به عنوان یک علم مرتبط دهنده بین شیمی خصوصاً شیمی آلی و فارماکولوژی و سایر تخصص های بیولوژیکی شناخته می شود که  طراحی، سنتز شیمیایی و توسعه داروها ویا مولکول های فعال زیستی را سرلوحه خود قرار داده است.

 

 

 نام دستگاه

نام دستگاه

1. روتاری

9. پمپ خلأ

2. میکروسانتریفیوژ

10. یخچال فریزر

3. هیتر استیرر

11. ترازو 2 رقم و 5رقم

4. pH متر

12. بن ماری

5. دستگاه تعیین نقطه ذوب

13. شوف بالن

6. پمپ پریستالتیک

14. هود شیمیایی

7. دستگاه آب مقطرگیری

15. آون

8. رآکتور 2 لیتری

16. کابینتUV 

(به روزرسانی: بهمن 1396)