فارماکوگنوزی

فارماکوگنوزی علم مطالعه ترکیبات دارویی مشتق شده از منابع طبیعی می باشد. انجمن  فارماکوگنوزی آمریکا این علم را به این شکل تعریف نموده است: مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک داروها، ترکیبات دارویی و ترکیبات دارویی بالقوه و یا هر ترکیبی که  منشاء طبیعی داشته باشد و همچنین تحقیق برای داروهای جدید از منابع طبیعی.

بیوتکنولوژی استفاده از ارگانیسم ها و سیستم های زنده برای تولید و توسعه محصولات مفید می باشد و یا به شکل دیگر هرگونه استفاده از سیستم های بیولوژیک، ارگانیسم های زنده و یا مشتقات آنها برای ساخت یا تغییر یا پردازش با هدف کاربری خاص می باشد. بر اساس ابزار ها و کاربردها این علم معمولا با علوم دیگر از جمله مهندسی زیستی و مهندسی زیست پزشکی همپوشانی دارد.

  • امکانات تحقیقاتی:

 آزمایشگاه فارماکوگنوزی:

آزمایشگاه بیوتکنولوژی:

1. میکروسکوپ 

1. سیستم ژل داک

2. لوپ

2. میکروسانتریفیوژ

3. شوف بالن

3. تانک الکتروفورز افقی وعمودی

4. هود شیمیایی

4. اتوکلاو

4. بن ماری روغنی

5. انکوباتور

 

6. هود لامینار کلاس II

 

7. یخچال

 

8. میکروسکوپ AFM

(به روزرسانی: بهمن 1396)