فارماکوگنوزی

فارماکوگنوزی علم مطالعه ترکیبات دارویی مشتق شده از منابع طبیعی می باشد. انجمن  فارماکوگنوزی آمریکا این علم را به این شکل تعریف نموده است: مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک داروها، ترکیبات دارویی و ترکیبات دارویی بالقوه و یا هر ترکیبی که  منشاء طبیعی داشته باشد و همچنین تحقیق برای داروهای جدید از منابع طبیعی

بیوتکنولوژی استفاده از ارگانیسم ها و سیستم های زنده برای تولید و توسعه محصولات مفید می باشد و یا به شکل دیگر هرگونه استفاده از سیستم های بیولوژیک، ارگانیسم های زنده و یا مشتقات آنها برای ساخت یا تغییر یا پردازش با هدف کاربری خاص می باشد. بر اساس ابزار ها و کاربردها این علم معمولا با علوم دیگر از جمله مهندسی زیستی و مهندسی زیست پزشکی همپوشانی دارد.

  • امکانات تحقیقاتی:

آزمایشگاه فارماکوگنوزی:

 نام دستگاه 

1. میکروسکوپ 

2. لوپ

3. شوف بالن

4. هود شیمیایی

4. بن ماری روغنی

 

آزمایشگاه بیوتکنولوژی:

نام دستگاه

1. سیستم ژل داک

2. میکروسانتریفیوژ

3. تانک الکتروفورز افقی وعمودی

4. اتوکلاو

5. انکوباتور

6. هود لامینار کلاس II

7. یخچال

8. میکروسکوپ AFM

(به روزرسانی: بهمن 1396)