فارماکولوژی و سم شناسی

علم فارماکولوژی شامل بررسی و شناسایی ترکیب دارویی و خصوصیات آنها، طراحی دارویی، مکانیسم مولکولی و سلولی، مکانیسم بافتی و دستگاهی، انتقال سیگنال و ارتباطات سلولی، تشخیص مولکولی، تداخلات، سم شناسی، شیمی بیولوژی، درمان و کاربرد پزشکی و توانایی های ضد پاتولوژیک داروها می باشد. دو بخش عمده فارماکولوژی فارماکودینامی و فارماکوکینتیک است. اولی به مطالعه مکانیسم عمل داروها و اثرات بافتی آنها می پردازد و دومی از پدیده هایی همچون جذب، توزیع و حذف داروها به دو شیوه متابولیسم و یا دفع سخن می گوید.

سم‌شناسی شاخه‌ای از علوم شیمی، زیست‌شناسی، پزشکی و بهداشت است که به بررسی مواد شیمیایی مضر، سموم، داروها، مواد مخدر و اثرات زیان آور آن‌ها بر موجودات زنده می‌پردازد. در عین حال سم‌شناسی را علم شناخت سموم و نحوه مبارزه با آن‌ها نیز تعریف کرده‌اند. سمومی که از مسیرهای مختلف وارد بدن موجود زنده می‌شود می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در عملکرد زیستی ارگان یا بافت هدف در موجود زنده شود، این تغییرات در علم سم شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در سم شناسی علوم بیوشیمی و فارماکولوژی کاربرد فراوان دارد.

 نام دستگاه

 نام دستگاه

1. دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC-MS)

14.هیتر استیرر

2. دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی (HPLC)

15. pH متر

3. نانودراپ اسپکتروفوتومتر

16. هموژنایزر اولتراسونیک

4. آنالیز گرمایی تفاضلی(DTA)

17. روتاتور و شیکر

5. فلوسایتومتری

18. دستگاه تولید آب دیونیزه

6. پاورلب

19. هود لامینار کلاس II

7. اتولب

20. یخچال فریزر

8. سیستم های لیوفیلزه سازی و فریزدرایر

21. ترازو 2 رقم و 4رقم

9. سیستم های تهیه لیپوزم و نانولیپوزم

22. قفس متابولیک

10. دستگاه FTIR 

23. بن ماری

11. سانتریفیوژ یخچال دار

24. هود شیمیایی

12. سیرکولاتور

25. آون

13. هات بلوک (خشک کن)

 26.یخ ساز

 (به روزرسانی: بهمن 1396)