روز کارمند مبارک

  • 8/25/17 8:46 AM

پيامبر صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏آله:

خداوند دوست دارد كه هرگاه يكى از شما كارى انجام می دهد آن را استوار و درست به سامان رساند.

دانشکده ضمن تبریک روز کارمند سلامت و سعادت برای همکاران عزیز آرزومند است. اميد که با همياري و همدلي در مسیر حفظ و ارتقای ارزش های علمی و معنوی موفق تر از گذشته حركت كرده و در جهت توسعه و ارتقاء فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي استوار گام برداريم.

"روز کارمند مبارک"