ابلاغ جدید: معاون آموزشی دانشکده

  • 9/10/17 4:26 PM

دکتر پرهام محمدی، ریاست دانشکده داروسازی، طی ابلاغی دکتر لیلا رضایی شیرمرد را بعنوان معاون آموزشی  منصوب نمودند.

دانشکده داروسازی برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.