برگزاری ژورنال کلاب با عنوان "اهمیت سخنرانی"

  • 1/23/19 11:05 AM
  • Sepideh Dashti

ارائه دهنده: رادین علیخانی (دانشجوی داروسازی)

تاریخ برگزاری: یکشنبه 16 دی 1397

ساعت شروع: 11:00

مکان: اتاق جلسات

کمیته دانشجویی توسعه آموزش داروسازی

زبان ارائه: فارسی

 

اهمیت سخنرانی

در این روش سنتی ارائه مطالب (lecturing) برای جمعی از آموزندگان هنوز به عنوان یک الگوی تدریسی مناسب در نظر گرفته می شود؛ درحالیکه این روش حداکثر اثربخشی را در یادگیری نداشته و تنوعی از نظر سبک یادگیری ایجاد نمی نماید. Lecture در واقع "یک روش یادگیری برای همه" است بدون در نظر گرفتن تفاوت های گیرایی دانش آموزان با یکدیگر؛ ممکن است یک مطلب که به سادگی برای یک دانشجو قابل فهم است برای دانشجوی دیگر بسیار چالش برانگیز باشد. از این رو گفته می شود این روش فرصت محدودی برای دانشجویان مقاطع پایین تر جهت فهم مطالب بنیادی فراهم می کند.
مثال های متعددی از اهداف یادگیری نوین که در برابر روش سنتی آموزش قرار گرفته اند مطرح است. آموزش تجربی یکی از بهترین مثال هاست که در کنار فعالیت های داخل کلاسی (بحث و گفتگو، برگه های یک دقیقه ای، تفکر، اصلاح، اشتراک گذاری  فعالیت ها، آموزش با تدریس، بازی کردن و ارزیابی های مدون کلاسی) می تواند باعث ارتقای سطح یادگیری دانشجویان گردد.
تدریس در آموزش همواره ضروری است، به شرطی که از تکنولوژی های پیشرفته استفاده بهینه را جهت افزایش انعطاف پذیری در زمان و مکان و سرعت یادگیری کرده باشد. انتقال علم باید بتواند در هر زمان و در مکان انجام گیرد. انتقال موثرتر مطالب علمی در محیط بیرون از کلاس درس به دانشجو این اجازه را می دهد تا زمان بیشتری را به یادگیری فعال (در اشکال مختلف) بپردازد.

برای مشاهده مقاله اینجا کلیک نمائید.