برگزاری ژورنال کلاب با عنوان "دوره های آموزش مهارت های مدیریتی برای دانشجویان داروسازی"

  • 2/26/19 10:26 AM
  • Sepideh Dashti

ارائه دهنده: دنیا دوست کامل (دانشجوی داروسازی)

تاریخ برگزاری: یکشنبه 05 اسفند 1397

ساعت شروع: 11:30

مکان: اتاق جلسات

کمیته دانشجویی توسعه آموزش داروسازی

زبان ارائه: فارسی

دوره های آموزش مهارت های مدیریتی برای دانشجویان داروسازی

در جلسه ژورنال کلاب، مقاله ای درمورد برگزاری دوره های آموزشی مهارت های مدیریتی لازم برای دانشجویان مورد بررسی قرارگرفت. این دوره ها در 5 مرحله شامل 1-ارزیابی مهارت، 2 -یادگیری مهارت، 3-تجزیه و تحلیل مهارت، 4-تمرین مهارت، 5- کاربرد عملی مهارت به اجرا در آمدند. نتیجه ارزیابی ها نشان داد که توان مدیریتی دانشجویان در زمینه های مختلف از جمله مدیریت داروخانه، تعامل با بیمار و کنترل فردی بعد از سپری کردن این دوره ها به مراتب افزایش یافت؛ بنابراین برنامه ریزی و اجرای چنین دوره های آموزشی هدفمند می تواند علاوه بر جنبه آموزشی، در جنبه های ا جتماعی نیز باعث ارتقا دانشجویان حوزه سلامت شود.

برای مشاهده مقاله اینجا کلیک نمائید.