برگزاری ژورنال کلاب با عنوان "روش‌های نوین در یادگیری و آموزش داروسازی"

  • 4/26/19 2:46 PM

ارائه دهنده: مهسا کامرانی مقدم (دانشجوی داروسازی)

تاریخ برگزاری: شنبه 07 اردیبهشت 1398

ساعت شروع: 11:30

مکان: اتاق جلسات

کمیته دانشجویی توسعه آموزش داروسازی

زبان ارائه: فارسی

روش‌های نوین در یادگیری و آموزش داروسازی

در این ژورنال­ کلاب، ابتدا به اهمیت توانایی علمی داروساز و مواردی که یک داروساز در حین تحصیل باید به آنها واقف باشد؛ از قبیل تسلط بر نام علمی و تجاری داروها، اشکال‌ تجویزی، دوز دارویی و نیز مکانیسم عملکردی داروها، پرداخته و به این مهم اشاره شد که یادگیری و یادآوری این حجم از مطالب به طور کامل با روش‌های معمول امکان‌پذیر نمی‌باشد.

در روش ارائه شده جهت کمک به یادگیری و یادآوری حجم بالای مطالب داروسازی، یکی از روش‌های یادگیری جدید که توسط روانشناسان پیشنهاد شده بررسی گردید. این روش spaced-education نام دارد که دفعات تکرار و تمرین در فرد را همراه با افزایش تمرکز بالا می‌برد. 

سپس شیوۀ یادگیری در قالب بازی ارائه شده در مقاله مذکور بررسی شد و در نهایت، طبق مطالعات وتجربه‌ی شخصی، یک روش جدید که ترکیبی از روش‌های قدیمی و نوین می‌باشد، ارائه گردید.

برای مشاهده مقاله اینجا کلیک نمائید.