تبریک به خانم دنیا دوست کامل

  • 8/13/19 9:03 AM
  • Sepideh Dashti

خانم دنیا دوست کامل (دانشجوی داروسازی ورودی 1394) موفق به کسب دیپلم افتخار در یازدهمین آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شدند.

دانشکده داروسازی ضمن تبریک این موفقیت برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون دارد.