دسترسی آزمایشی به مجموعه منابع ناشر Thieme

  • 8/24/17 11:30 PM

به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه منابع ناشر Thieme، شامل 40 عنوان مجله تخصصی از طریق آدرس http://online.sagepub.com تا تاریخ 96/10/10 مقدور می باشد.