تعریف

این کمیته با هدف فراهم سازی زمینه ای برای بحث و بررسی در خصوص تدوین استراتژیهای آموزشی جدید، اصلاح ساختار آموزشی، بازنگری برنامه درسی، توسعه و ارزیابی برنامه های آموزشی، توانمندسازی اعضای نظام آموزشی و بکارگیری شیوه های نوین در راستای ارتقاء کیفیت آموزش داروسازی راه اندازی شده است. این کمیته در حال حاضر با برگزاری جلسات مستمر و تبادل نظرات اعضای کمیته فعال می باشد. 

اعضای کمیته

ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر پرهام محمدی

استادیار فارماکولوژی

عضو کمیته

2

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی داروئی

عضو کمیته

3

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو کمیته

4

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دانشیار فارماکولوژی

عضو کمیته

5

دکتر سارا مصطفی لو

استادیار سم شناسی

عضو کمیته

6

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی داروئی

عضو و دبیر کمیته

7

دکتر محمد جوهری

استادیار شیمی داروئی

عضو کمیته

 8

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

عضو کمیته


برنامه ها

 • برنامه ریزی آموزشی
 • ارزشیابی آموزش
 • پژوهش در آموزش
 • دانش پژوهی
 • توانمندسازی نیروی انسانی
 • استعدادهای درخشان
 • تکنولوژی آموزش و یادگیری الکترونیکی

جلسات برگزارشده

ردیف

موضوع

تاریخ

جلسه 8

           به کارگیری آموزش مجازی در توانمندسازی اعضای هیئت علمی

 95/04/28

جلسه 7

           چک لیست ارزیابی فعالیت های دفتر توسعه آموزش داروسازی

94/11/05

جلسه 6

           ژورنال کلاب دانشکده با محوریت آموزش داروسازی

94/08/27

جلسه 5

 • ارائه گزارش هفتاد و پنجمین کنگره جهانی داروسازی و علوم دارویی 2015-  فدراسیون جهانی داروسازی  FIP     
 • ارزیابی آنلاین آموزش

94/07/30

جلسه 4

 • ارزشیابی آموزش (طرح درس) 
 • توانمندسازی اساتید (کارگاه های مجازی)

94/05/28

جلسه 3

 • ارزشیابی آموزش (طرح درس)    
 • توانمندسازی اساتید (کارگاه روش های تدریس)

94/04/24

جلسه 2

          دوره آموزشی تکمیلی در داروسازی    

94/03/21

جلسه 1

          بازنگری واحدهای دوره دکترای حرفه ای داروسازی

94/02/24