تعریف

این شورا با هدف فراهم سازی زمینه ای برای بحث و بررسی در خصوص تدوین استراتژیهای آموزشی جدید، اصلاح ساختار آموزشی، بازنگری برنامه درسی، توسعه و ارزیابی برنامه های آموزشی، توانمندسازی اعضای نظام آموزشی و بکارگیری شیوه های نوین در راستای ارتقاء کیفیت آموزش داروسازی راه اندازی شده است. این شورا در حال حاضر با برگزاری جلسات مستمر و تبادل نظرات اعضای شورا، فعال می باشد.

اعضای شورا

ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر مجتبی امانی 

استاد بیوفیزیک

عضو شورا

2

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

عضو شورا

3

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو شورا

4

دکتر عزیز کامران

دانشیار آموزش بهداشت

عضو شورا

5

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دانشیار فارماکولوژی

عضو شورا

6

دکتر سارا مصطفی لو

استادیار سم شناسی

عضو شورا

7

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

عضو و دبیر شورا

8

دکتر محمد جوهری

استادیار شیمی دارویی

عضو شورا

9

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

عضو شورا
10

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو شورا
11

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس عضو شورا
12

دکتر سید محمدحسن پوررشید

استادیار داروسازی بالینی عضو شورا


برنامه ها

 • برنامه ریزی آموزشی
 • ارزشیابی آموزش
 • پژوهش در آموزش
 • دانش پژوهی
 • توانمندسازی نیروی انسانی
 • استعدادهای درخشان
 • تکنولوژی آموزش و یادگیری الکترونیکی

جلسات برگزارشده

   ردیف

                                                                                                     موضوع جلسه              

      تاریخ برگزاری 

جلسه 13
 • آزمون های آزمایشی آمادگی برای آزمون 180 واحدی     
 • شرایط صدور گواهی ژورنال کلاب
 • فرمت آزمون های تئوری پایان ترم
 • آمار تنوع سوالات آزمون های پایان ترم
97/10/17
جلسه 12             تبیین بسته های تحول دانشگاه        97/08/15
جلسه 11             آشنایی با آیین نامه ارتقای رتبه اعضای هیأت علمی        97/07/19

جلسه 10

 • جمع بندی گزارش های روش تدریس     
 • سامانه آموزش مجازی دانشکده داروسازی (VLE)
 • آزمون جامع تخصصی داروسازی آزمایشی
 • توسعه رشته های جدید
       97/06/20

جلسه 9

           تدوین شیوه نامه ارزیابی آزمون        97/06/03

جلسه 8

           به کارگیری آموزش مجازی در توانمندسازی اعضای هیئت علمی

       95/04/28

جلسه 7

           چک لیست ارزیابی فعالیت های دفتر توسعه آموزش داروسازی

       94/11/05

جلسه 6

           ژورنال کلاب دانشکده با محوریت آموزش داروسازی

       94/08/27

جلسه 5

 • ارائه گزارش هفتاد و پنجمین کنگره جهانی داروسازی و علوم دارویی 2015-  فدراسیون جهانی داروسازی  FIP     
 • ارزیابی آنلاین آموزش

       94/07/30

جلسه 4

 • ارزشیابی آموزش (طرح درس) 
 • توانمندسازی اساتید (کارگاه های مجازی)

       94/05/28

جلسه 3

 • ارزشیابی آموزش (طرح درس)    
 • توانمندسازی اساتید (کارگاه روش های تدریس)

       94/04/24

جلسه 2

          دوره آموزشی تکمیلی در داروسازی    

       94/03/21

جلسه 1

          بازنگری واحدهای دوره دکترای حرفه ای داروسازی

       94/02/24