تعریف

این کمیته با هدف فراهم سازی زمینه ای برای بحث و بررسی در خصوص تدوین استراتژیهای آموزشی جدید، اصلاح ساختار آموزشی، بازنگری برنامه درسی، توسعه و ارزیابی برنامه های آموزشی، توانمندسازی اعضای نظام آموزشی و بکارگیری شیوه های نوین در راستای ارتقاء کیفیت آموزش داروسازی راه اندازی شده است. این کمیته در حال حاضر با برگزاری جلسات مستمر و تبادل نظرات اعضای کمیته فعال می باشد.

اعضای کمیته

ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر مجتبی امانی 

استاد بیوفیزیک

عضو کمیته

2

دکتر پرهام محمدی

استادیار فارماکولوژی

عضو کمیته

3

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی داروئی

عضو کمیته

4

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو کمیته

5

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دانشیار فارماکولوژی

عضو کمیته

6

دکتر سارا مصطفی لو

استادیار سم شناسی

عضو کمیته

7

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی داروئی

عضو و دبیر کمیته

8

دکتر محمد جوهری

استادیار شیمی داروئی

عضو کمیته

9

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

عضو کمیته
10

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو کمیته
11

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس عضو کمیته
12

دکتر سید محمدحسن پوررشید

استادیار داروسازی بالینی عضو کمیته


برنامه ها

 • برنامه ریزی آموزشی
 • ارزشیابی آموزش
 • پژوهش در آموزش
 • دانش پژوهی
 • توانمندسازی نیروی انسانی
 • استعدادهای درخشان
 • تکنولوژی آموزش و یادگیری الکترونیکی

جلسات برگزارشده

   ردیف

                                                                                                     موضوع جلسه              

      تاریخ برگزاری 

جلسه 10

 • جمع بندی گزارش های روش تدریس     
 • سامانه آموزش مجازی دانشکده داروسازی (VLE)
 • آزمون جامع تخصصی داروسازی آزمایشی
 • توسعه رشته های جدید
       97/06/20

جلسه 9

           تدوین شیوه نامه ارزیابی آزمون        97/06/03

جلسه 8

           به کارگیری آموزش مجازی در توانمندسازی اعضای هیئت علمی

       95/04/28

جلسه 7

           چک لیست ارزیابی فعالیت های دفتر توسعه آموزش داروسازی

       94/11/05

جلسه 6

           ژورنال کلاب دانشکده با محوریت آموزش داروسازی

       94/08/27

جلسه 5

 • ارائه گزارش هفتاد و پنجمین کنگره جهانی داروسازی و علوم دارویی 2015-  فدراسیون جهانی داروسازی  FIP     
 • ارزیابی آنلاین آموزش

       94/07/30

جلسه 4

 • ارزشیابی آموزش (طرح درس) 
 • توانمندسازی اساتید (کارگاه های مجازی)

       94/05/28

جلسه 3

 • ارزشیابی آموزش (طرح درس)    
 • توانمندسازی اساتید (کارگاه روش های تدریس)

       94/04/24

جلسه 2

          دوره آموزشی تکمیلی در داروسازی    

       94/03/21

جلسه 1

          بازنگری واحدهای دوره دکترای حرفه ای داروسازی

       94/02/24