اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

     سمت

1

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

رییس 

2

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

معاون آموزشی

3

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

معاون پژوهشی

4

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

سرپرست دفتر توسعه آموزش

5

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس

مسئول اساتید مشاور

6

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

استادیار بیوتکنولوژی دارویی

مسئول کمیته

7

دکتر منصور میران

استادیار فارماکوگنوزی

مسئول کمیته ارزیابی و پایش آزمون

8

مریم فلاحی

کارشناس آموزش

دبیر 

(به روزرسانی: خرداد 1399)