اعضای کمیته

ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

سرپرست دانشکده

2

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

معاونت آموزشی دانشکده

3

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی داروئی

سرپرست دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده

4

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو هیات علمی دانشکده

5

رقیه نوعی

کارشناس آموزش

مسئول آموزش دانشکده