اهداف کمیته

  1. تشکیل جلسات شورای اخلاق دانشکده
  2. فراهم آوردن زیر ساخت های اخلاق حرفه ای در مراکز آموزش عالی

اعضا

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

2

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

رئیس دانشکده

3

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

معاون آموزشی دانشکده

4

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

معاون پژوهشی دانشکده

5

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

سرپرست دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده

6

دکتر آرزو معینی

استادیار طب سنتی

مسئول بسته اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه

7

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس

مسئول اساتید مشاور

8

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

استادیار بیوتکنولوژی دارویی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی