سمینار در یک نگاه

دومین سمینار سالانه دانشجویان داروسازی (به زبان انگلیسی) با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده داروسازی در روز پنجشنبه مورخه 1394/08/07 در دانشکده برگزار شد. شرکت کنندگان و سخنرانان این سمینار دانشجویان ورودی 1393 دانشکده داروسازی بودند که موضوعات انتخابی خود را با موفقیت ارائه نمودند. در پایان به نفرات برتر به رسم یادبود جوایزی اعطا گردید:

رتبه نام و نام خانوادگی
1 رادین علیخانی
2 صبا رضوانی
3 غزال نوری

 

 

دانشجویانی که در این سمینار سخنرانی داشتند:

  • محسن آزاد
  • ندا ایزد پناه
  • صالح خضری
  • علیرضا رضائی
  • صبا رضوانی
  • رادین علیخانی
  • امیر محمد قربانپور
  • غزال نوری

گالری عکس