اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده داروسازی

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

    1 

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

مسئول کمیته 

   2

رادین علیخانی

دانشجوی داروسازی ورودی 93

عضو کمیته

   3

فرزانه رستمی

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   4 

دنیا دوست کامل

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   5

محسن نیک نژاد

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   6

مهسا کامرانی مقدم

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   7

مهسا رضازاده

دانشجوی داروسازی ورودی 97

عضو کمیته

   8

سحر میرزایی

دانشجوی داروسازی ورودی 93

عضو کمیته

   9

مهشید چوپانی

دانشجوی داروسازی ورودی 95 عضو کمیته
  10

غزاله گوگانی وش

دانشجوی داروسازی ورودی 96 عضو کمیته
  11

پیمان ممی زاده

دانشجوی داروسازی ورودی 95 عضو کمیته
  12

حامد عباسی

دانشجوی داروسازی ورودی 96 عضو کمیته
  13

طاهر صاقیان

دانشجوی داروسازی ورودی 97 عضو کمیته


رابط کمیته دانشجویی توسعه آموزش داروسازی

*  دنیا دوست کامل (دانشجوی داروسازی ورودی 1394)اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش

* برای مشاهده اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش اینجا کلیک کنید.جلسات برگزار شده

        ردیف   

موضوع جلسه

تاریخ برگزاری

جلسه 11

اساسنامه مجله توسعه آموزش داروسازی

98/05/13

جلسه 10

مجله توسعه آموزش داروسازی، ژورنال کلاب، طرح های پژوهش در آموزش، سمینار توسعه آموزش داروسازی

98/04/23

جلسه 9

نشست مدیریت محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی EDC دانشگاه با اعضای کمیته

98/02/29

جلسه 8

تأیید فرم های پایش طرح درس، کارگاه های کمیته،پیشنهاد طراحی بروشور معرفی دانشکده

98/02/19

جلسه 7

معرفی و توجیه اعضای جدید کمیته، فرم های پایش طرح درس، نشریه توسعه آموزش داروسازی، کارگاه های کمیته،پیشنهاد
طراحی بروشور معرفی دانشکده

98/02/15

جلسه 6

سمینار توسعه آموزش داروسازی، عضوگیری کمیته

98/02/03

جلسه 5

نشریه دفتر توسعه آموزش، ژورنال­ کلاب، آزمون 180 واحدی، گزارش دانشجویان، همایش آموزش پزشکی

98/01/25

جلسه 4

آزمون 180 واحدی، فرم پایش طرح درس

97/10/09

جلسه 3

المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور، موضوعات پژوهش در آموزش

97/09/27

جلسه 2

المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور

97/09/11

جلسه 1

بررسی اهداف تشکیل کمیته دانشجویی توسعه آموزش داروسازی

97/09/06


ژورنال کلاب های برگزار شده