اساسنامه

اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش

اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دوره دوم (سالتحصیلی 99-1398):

 ردیف

نام عضو

مرتبه

سمت

    1 

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

مسئول کمیته 

   2

پگاه ترابی

دانشجوی داروسازی ورودی 93

عضو کمیته

   3

صدف رضوان پور

دانشجوی داروسازی ورودی 94

دستیار دبیر

   4 

فرشته استانی

دانشجوی داروسازی ورودی 94

عضو کمیته

   5

پیمان ممی زاده

دانشجوی داروسازی ورودی 95

عضو کمیته

   6

عطا احمدی

دانشجوی داروسازی ورودی 95

دبیر کمیته

   7

الهه محمدنژادی

دانشجوی داروسازی ورودی 95

عضو کمیته

   8

کسری نجفی

دانشجوی داروسازی ورودی 95

عضو کمیته

   9

سید حسین سجادی آل هاشم

دانشجوی داروسازی ورودی 95

عضو کمیته

  10

غزاله گوگانی وش

دانشجوی داروسازی ورودی 96

عضو کمیته

  11

هادی بالغ

دانشجوی داروسازی ورودی 96

عضو کمیته

  12

طاهر صادقیان

دانشجوی داروسازی ورودی 97

عضو کمیته

  13

دانیال عباسی

دانشجوی داروسازی ورودی 97

عضو کمیته

 

اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دوره اول (سالتحصیلی 98-1397)


رابط

رابط کمیته دانشجویی توسعه آموزش داروسازی:  دنیا دوست کامل (دانشجوی داروسازی ورودی 1394)جلسات برگزار شده

        ردیف   

موضوع جلسه

تاریخ برگزاری

جلسه 22 برنامه ریزی اولیه برای برگزاری اولین همایش ایده های نوآورانه آموزش پزشکی 98/11/27
جلسه 21 گزارش پیشرفت عملکرد کارگروه ها 98/10/24
جلسه 20 معرفی گزارش کارگروه ها 98/10/10
جاسه 19 معرفی اعضای کارگروه ها و برنامه ها 98/09/19

جلسه 18

تعیین مسئولین کارگروه ها 98/09/05

جلسه 17

معرفی و برنامه ریزی برنامه های کمیته با اعضای دوره دوم 98/08/22

جلسه 16

برگزاری انتخابات اعضای مرکزی دانشکده و شمارش آرا 98/07/30

جلسه 15

برنامه ریزی برگزاری انتخابات اعضای مرکزی دانشکده 98/07/23

جلسه 14

برنامه ریزی انتخابات اعضای مرکزی دانشکده

98/07/11
(16:00-18:00)

جلسه 13

برنامه ریزی انتخابات اعضای مرکزی دانشکده 

98/07/11
(12:00-13:00)

جلسه 12

  • بررسی آیین نامه مصوب کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه
  • برنامه ریزی انتخابات اعضای مرکزی دانشکده
  • معرفی آیین نامه استعداد درخشان
 98/07/06

جلسه 11

اساسنامه مجله توسعه آموزش داروسازی

98/05/13

جلسه 10

مجله توسعه آموزش داروسازی، ژورنال کلاب، طرح های پژوهش در آموزش، سمینار توسعه آموزش داروسازی

98/04/23

جلسه 9

نشست مدیریت محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی EDC دانشگاه با اعضای کمیته

98/02/29

جلسه 8

تأیید فرم های پایش طرح درس، کارگاه های کمیته،پیشنهاد طراحی بروشور معرفی دانشکده

98/02/19

جلسه 7

معرفی و توجیه اعضای جدید کمیته، فرم های پایش طرح درس، نشریه توسعه آموزش داروسازی، کارگاه های کمیته، پیشنهاد
طراحی بروشور معرفی دانشکده

98/02/15

جلسه 6

سمینار توسعه آموزش داروسازی، عضوگیری کمیته

98/02/03

جلسه 5

نشریه دفتر توسعه آموزش، ژورنال­ کلاب، آزمون 180 واحدی، گزارش دانشجویان، همایش آموزش پزشکی

98/01/25

جلسه 4

آزمون 180 واحدی، فرم پایش طرح درس

97/10/09

جلسه 3

المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور، موضوعات پژوهش در آموزش

97/09/27

جلسه 2

المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور

97/09/11

جلسه 1

بررسی اهداف تشکیل کمیته دانشجویی توسعه آموزش داروسازی

97/09/06


ژورنال کلاب های برگزار شده