اعضای شورا

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

رییس شورا

2

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

استادیار فارماسیوتیکس

عضو شورا

3

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو شورا

4

دکتر محسن سقا

دانشیار آناتومی

عضو شورا

5

دکتر محمد جوهری اهر

استادیار شیمی دارویی عضو شورا

6

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دانشیار فارماکولوژی

عضو شورا

7

دکتر حمداله پناهپور

دانشیار فیزیولوژی پزشکی

عضو شورا

8

دکتر هادی پیری دو گاهه

دانشیار میکروب شناسی

عضو شورا

9

دکتر سارا مصطفی لو

استادیار سم شناسی

عضو شورا

10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو شورا

11

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

عضو شورا 

12

دکتر سید محمدحسن پوررشید

استادیار داروسازی بالینی عضو شورا


شرح وظایف

1) تدوين و تصويب سياست‌هاي آموزشي دانشكده

2) برنامه‎ريزي جهت ايجاد زمينه‎هاي اجرايي مصوبات ابلاغ شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه

3) بررسي و تصويب برنامه‎ها و طرح‌ های آموزشي دانشكده و ارجاع آن به شوراي آموزشي دانشگاه جهت تصويب نهايي

4) بررسي و تصويب طرح هاي ارزشيابي فعاليت‌هاي آموزشي دانشكده و ارجاع آن به شوراي آموزشي دانشگاه

5) هماهنگي ميان گروه‌هاي آموزشي در ارائه دروس و یا دوره های آموزشی مشترك

6) بررسي و اظهار نظر در مورد مسائل ارجاع داده شده به شورا توسط رئیس دانشكده