اعضای شورا

 ردیف نام عضو
رتبه علمی سمت

1

دکتر پرهام محمدی استادیار فارماکولوژی رییس شورا
2 دکتر لیلا رضایی شیرمرد استادیار فارماسیوتیکس عضو شورا
3 دکتر شهاب بهلولی استاد فارماکولوژی عضو شورا
4 دکتر کیوان امیرشاهرخی دانشیار فارماکولوژی عضو شورا
5 دکتر محسن سقا دانشیار آناتومی عضو شورا
6 دکتر حمداله پناهپور دانشیار فیزیولوژی پزشکی عضو شورا
7 دکتر سارا مصطفی لو استادیار سم شناسی عضو شورا
8 دکتر نیما رزاقی اصل استادیار  شیمی دارویی عضو شورا
9 دکتر هادی پیری دو گاهه دانشیار میکروب شناسی عضو شورا

 


شرح وظایف

1) تدوين و تصويب سياست‌هاي آموزشي دانشكده

2) برنامه‎ريزي جهت ايجاد زمينه‎هاي اجرايي مصوبات ابلاغ شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه

3) بررسي و تصويب برنامه‎ها و طرح‌ های آموزشي دانشكده و ارجاع آن به شوراي آموزشي دانشگاه جهت تصويب نهايي

4) بررسي و تصويب طرح هاي ارزشيابي فعاليت‌هاي آموزشي دانشكده و ارجاع آن به شوراي آموزشي دانشگاه

5) هماهنگي ميان گروه‌هاي آموزشي در ارائه دروس و یا دوره های آموزشی مشترك

6) بررسي و اظهار نظر در مورد مسائل ارجاع داده شده به شورا توسط رئیس دانشكده