اعضای شورا

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

رییس شورا

2

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

استادیار فارماسیوتیکس

عضو شورا

3

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو شورا

4

دکتر محسن سقا

دانشیار آناتومی

عضو شورا

5

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دانشیار فارماکولوژی

عضو شورا

6

دکتر حمداله پناهپور

دانشیار فیزیولوژی پزشکی

عضو شورا

7

دکتر هادی پیری دو گاهه

دانشیار میکروب شناسی

عضو شورا

8

دکتر پرهام محمدی

استادیار فارماکولوژی

عضو شورا

9

دکتر سارا مصطفی لو

استادیار سم شناسی

عضو شورا


شرح وظایف

1) تدوين و تصويب سياست‌هاي آموزشي دانشكده

2) برنامه‎ريزي جهت ايجاد زمينه‎هاي اجرايي مصوبات ابلاغ شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه

3) بررسي و تصويب برنامه‎ها و طرح‌ های آموزشي دانشكده و ارجاع آن به شوراي آموزشي دانشگاه جهت تصويب نهايي

4) بررسي و تصويب طرح هاي ارزشيابي فعاليت‌هاي آموزشي دانشكده و ارجاع آن به شوراي آموزشي دانشگاه

5) هماهنگي ميان گروه‌هاي آموزشي در ارائه دروس و یا دوره های آموزشی مشترك

6) بررسي و اظهار نظر در مورد مسائل ارجاع داده شده به شورا توسط رئیس دانشكده