مسئول اساتید مشاور دانشکده:


آئین نامه استاد مشاور:

  • برای مشاهده آئین نامه استاد مشاور اینجا کلیک نمائید.


فرایند مشاوره دانشجویان:

  • برای مشاهده فرایند مشاوره دانشجویان اینجا کلیک نمائید.


برنامه اساتید مشاور دانشکده:

 نام استاد مشاور
رتبه علمی سال ورودی
(دانشجویان)
روز و ساعت مشاوره
دکتر مجتبی امانی استاد بیوفیزیک 96

دوشنبه 12:00- 10:00
چهارشنبه 10:00-08:00

دکتر احمد سلیمی استادیار سم شناسی 95 شنبه
13:00-15:00 
دکتر ساقی سپهری استادیار شیمی دارویی 97 و 2-94  یکشنبه و سه شنبه
12:00-14:00 
دکتر منصور میران استادیار فارماکوگنوزی 94-1  شنبه
08:00- 12:00
دکتر کیوان امیر شاهرخی  دانشیار فارماکولوژی 93-2 یکشنبه و سه شنبه
12:00- 10:00 
دکتر سارا مصطفی لو استادیار سم شناسی 93-1 همه روزه
12:00-14:00 
دکتر سید محمد حسن پوررشید استادیار داروسازی بالینی 92-2 شنبه و دوشنبه
10:00-12:00  
دکتر حسینعلی ابراهیمی استادیار فارماسیوتیکس 92-1 و 97 یکشنبه و چهارشنبه
 10:00-12:00