ورودی 2-92: ترم 11

عنوان درس           زمان ساعت شروع
مواد خوراکی و رژیم های درمانی         شنبه، 15 تیر ماه 1398 08:30

 

 ورودی 1-93: ترم 10

عنوان درس   زمان    ساعت شروع     
بیوفارماسی و فارماکوکینتیک      شنبه، 01 تیر ماه 1398 08:30
کنترل میکروبی داروها     دوشنبه، 03 تیر ماه  1398 08:30
کنترل مسمومیت                                پنج شنبه، 06 تیر ماه 1398                         08:30
فیزیکال فارماسی2

   یک شنبه، 09تیر ماه  1398

   08:30  

مدیریت و اقتصاد در داروسازی   چهارشنبه، 12 تیر ماه  1398 08:30
مواد خوراکی و رژیم های درمانی   شنبه، 15 تیر ماه 1398 08:30
کشت سلولی   سه شنبه، 18 تیر ماه 1398   08:30 

 

ورودی 2-93 : ترم 9

عنوان درس      زمان ساعت شروع
دارو درمانی بیماریها 3       شنبه، 01 تیر ماه 1398 08:30
 کنترل میکروبی داروها      دوشنبه، 03 تیر ماه  1398 08:30
فارماسیوتیکس 5      پنج شنبه، 06 تیر ماه  1398 08:30
طب سنتی       دوشنبه، 10 تیر ماه  1398 08:30
فرآورده های آرایشی و بهداشتی        چهارشنبه، 12 تیر ماه 1398 08:30
مواد خوراکی و رژیم های درمانی         شنبه، 15 تیر ماه 1398  08:30 
کشت سلولی         سه شنبه، 18 تیر ماه 1398  08:30 
سم شناسی            شنبه ، 22 تیرماه 1398 08:30

 

ورودی 1-94 : ترم 8

عنوان درس     زمان ساعت شروع
شیمی دارویی 3  شنبه، 01 تیر ماه  1398 08:30
فارماسیوتیکس 4  دوشنبه، 03 تیر ماه 1398 08:30
کنترل مسمومیت  پنج شنبه،  06 تیر ماه 1398 08:30
فیزیکال فارماسی 2 یک شنبه،  09 تیر ماه 1398 08:30
دارودرمانی بیماریها 2  پنج شنبه، 13 تیر ماه 1398

08:30

فارماکوگنوزی 2

 دوشنبه، 17 تیر ماه 1398 

08:30

 

ورودی 2-94: ترم 7

عنوان درس زمان ساعت شروع
دارودرمان بیماریها 1  یک شنبه، 02 تیر ماه  1398 08:30
شیمی دارویی 2  چهارشنبه، 05 تیر ماه 1398 08:30
اخلاق در داروسازی  سه شنبه، 11 تیر ماه 1398 08:30
فرآورده های بیولوژیک  چهارشنبه، 12 تیر ماه 1398 08:30
فارماکوگنوزی 1 شنبه، 15 تیر ماه 1398

08:30

فارماسیوتیکس 3   سه شنبه، 18 تیر ماه 1398   08:30 
سم شناسی  شنبه، 22 تیر ماه 1398  

08:30

 

ورودی 95: ترم 6

عنوان درس                            زمان ساعت شروع
داروشناسی 2 / داروشناسی 1             شنبه، 01 تیر ماه 1398      08:30
گیاهان دارویی          سه شنبه، 04 تیر ماه 1398      08:30
واژه شناسی           دوشنبه، 10 تیر ماه 1398      08:30
بیوشیمی بالینی         پنج شنبه، 13 تیر ماه 1398      08:30
فارماسیوتیکس 2         یک شنبه، 16تیر ماه 1398      08:30
شیمی دارویی 1            شنبه، 22 تیرماه 1398       08:30

 

ورودی 96: ترم4

عنوان درس                               زمان  ساعت شروع
شیمی آلی 2 / فارماسیوتیکس 1             یک شنبه، 02 تیر ماه 1398           08:30 
ملزومات و تجهیزات پزشکی            چهارشنبه، 05 تیر ماه 1398        08:30
شیمی آلی 1              دوشنبه، 10 تیر ماه 1398        08:30
بیوشیمی پایه            چهارشنبه، 12 تیر ماه 1398        08:30
زبان انگلیسی تخصصی / زبان انگلیسی عمومی                شنبه، 15 تیر ماه 1398

       08:30 

اندیشه اسلامی 2             دوشنبه، 17 تیر ماه 1398

       08:30

ایمنی شناسی                شنبه، 22 تیرماه 1398

       08:30

 

                                                                           ورودی 97 :  ترم 2

عنوان درس                               زمان    ساعت شروع
شیمی تجزیه                  شنبه، 01 تیر ماه 1398       08:30                           
گیاهان دارویی              سه شنبه، 04 تیر ماه 1398       08:30
اندیشه اسلامی1             پنج شنبه، 06 تیر ماه 1398       08:30
میکروب شناسی             یک شنبه، 09 تیر ماه 1398        08:30
ویروس شناسی            سه شنبه، 11 تیر ماه 1398       08:30
کمکهای اولیه            پنج شنبه، 13 تیر ماه 1398        08:30
فیزیولوژی1           یک شنبه، 16 تیر ماه 1398       08:30
فیزیک در داروسازی            سه شنبه، 18 تیر ماه 1398       08:30

 

اطلاعیه مهم

کلیه امتحانات نیمسال دوم 98-1397 دانشکده داروسازی، رأس ساعت 8:30 صبح در سالن پیامبر اعظم (ص) دانشگاه برگزار خواهد شد.

آموزش دانشکده داروسازی