ورودی 2-92: ترم 10

عنوان درس           زمان ساعت شروع
بیوفارماسی و فارماکوکینتیک         شنبه، 22 دی ماه 1397 08:00
کنترل مسمومیت         پنجشنبه، 25 دی ماه  1397 08:00
کنترل فیزیکوشیمیایی داروها          شنبه، 29 دی ماه 1397 08:00
فرآورده های بیولوژیک       چهارشنبه، 03 بهمن ماه 1397 08:00
مدیریت و اقتصاد در داروسازی       پنجشنبه، 04 بهمن ماه 1397 08:00

 

 ورودی 1-93: ترم 9

عنوان درس زمان    ساعت شروع     
دارو درمانی بیماریها 3  یکشنبه، 23 دی ماه 1397 08:00
فارماسیوتیکس 5  چهارشنبه، 26 دی ماه  1397 08:00
کنترل فیزیکوشیمیایی داروها                                 شنبه، 29 دی  ماه 1397                         08:00
فرآورده های آرایشی و بهداشتی

سه شنبه، 02 بهمن ماه  1397

    08:00    
طب سنتی و طب مکمل شنبه، 06 بهمن ماه  1397 08:00
سم شناسی سه شنبه، 09 بهمن ماه 1397 08:00

 

ورودی 2-93 : ترم 8

عنوان درس    زمان ساعت شروع
دارو درمانی بیماریها 2       یکشنبه، 23 دی ماه 1397 08:00
 فیزیکال فارماسی 2       چهارشنبه، 26 دی ماه  1397 08:00
فارماکوگنوزی 2       شنبه، 29 دی ماه  1397 08:00
 فرهنگ و تمدن      یکشنبه، 30 دی ماه  1397 08:00
فارماسیوتیکس 4       چهارشنبه، 03 بهمن ماه  1397 08:00
شیمی دارویی 3        یکشنبه، 07 بهمن ماه 1397 08:00

 

ورودی 1-94 : ترم 7

عنوان درس     زمان ساعت شروع
شیمی دارویی 2  شنبه، 22 دی ماه  1397 08:00
دارودرمانی بیماریها 1  سه شنبه، 25 دی ماه 1397 08:00
فارماسیوتیکس 3  پنج شنبه،  27  دی ماه 1397 08:00
فارماکوگنوزی 1 دوشنبه،  01 بهمن  ماه 1397 08:00
فرآورده های بیولوژیک  چهارشنبه، 03 بهمن  ماه 1397

08:00

اخلاق در داروسازی   شنبه، 06 بهمن ماه 1397

08:00

سم شناسی   سه شنبه، 09 بهمن ماه 1397

08:00

 

ورودی 2-94: ترم 6

عنوان درس زمان ساعت شروع
داروشناسی 2  دوشنبه، 24 دی ماه  1397 08:00
شیمی دارویی 1  پنج شنبه، 27 دی ماه 1397 08:00
گیاهان دارویی  یکشنبه، 30 دی ماه 1397 08:00
فارماسیوتیکس 2  چهارشنبه، 03 بهمن ماه 1397 08:00
تاریخ تحلیلی صدر اسلام پنج شنبه، 04 بهمن ماه 1397 08:00
واژه شناسی شنبه، 06 بهمن ماه 1397

08:00

بیوشیمی بالینی دوشنبه، 08 بهمن ماه 1397

08:00

 

ورودی 95: ترم 5

عنوان درس                           زمان ساعت شروع
داروشناسی 1         یک شنبه، 23 دی ماه 1397      08:00
بیوتکنولوژی دارویی          سه شنبه، 25 دی ماه 1397      08:00
فیزیکال فارماسی 1         یک شنبه، 30 دی ماه 1397      08:00
زبان انگلیسی تخصصی        سه شنبه، 02 بهمن ماه 1397      08:00
تاریخ تحلیلی صدر اسلام        پنج شنبه، 04 بهمن ماه 1397      08:00
فارماسیوتیکس 1        یک شنبه، 07 بهمن ماه 1397      08:00
روشهای آنالیز دستگاهی         سه شنبه، 09 بهمن ماه 1397      08:00

 

ورودی 96: ترم3

عنوان درس                      زمان ساعت شروع
فیزیولوژی 2         شنبه، 22 دی ماه 1397          08:00 
بیوتکنولوژی دارویی      سه شنبه، 25 دی ماه 1397        08:00
انگل شناسی و قارچ شناسی         شنبه، 29 دی ماه 1397

       08:00

فیزیک در داروسازی     سه شنبه، 02 بهمن ماه 1397        08:00
شیمی آلی 1      یک شنبه، 07بهمن ماه 1397

       08:00 

تفسیر موضوعی قرآن      دوشنبه، 08 بهمن ماه 1397

       08:00

 

                                                                           ورودی 97 :  ترم 1

عنوان درس                         زمان ساعت شروع
بیولوژی مولکولی و ژنتیک           شنبه، 22 دی ماه 1397       08:00
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی/زبان انگلیسی عمومی         دوشنبه، 24 دی ماه 1397       08:00
شیمی عمومی       چهارشنبه، 26 دی ماه 1397       08:00
ادبیات فارسی       پنج شنبه، 27 دی ماه 1397       08:00
ریاضیات و محاسبات در داروسازی            شنبه، 29 دی ماه 1397       08:00
اصول خدمات بهداشتی       دوشنبه، 01 بهمن ماه 1397       08:00
تشریح      پنج شنبه، 04بهمن ماه 1397      08:00
بافت شناسی      دوشنبه، 08 بهمن ماه 1397      08:00
انقلاب اسلامی     سه شنبه، 09 بهمن ماه 1397      08:00

 

اطلاعیه مهم

کلیه امتحانات نیمسال اول 98-1397 دانشکده داروسازی، رأس ساعت 8 صبح در سالن امام علی (ع) دانشگاه برگزار خواهد شد.

آموزش دانشکده داروسازی