ورودی 1-92 ؛ ترم نهم

عنوان درس زمان ساعت شروع
دارو درمانی بیماریها 3  شنبه، 16 دی ماه 1396 11:30
فارماسیوتیکس 5 سه شنبه، 19 دی ماه 1396 11:30
سم شناسی شنبه، 23 دی ماه 1396 11:30
اقتصاد و مدیریت در داروسازی دوشنبه، 25 دی ماه 1396 11:30
کنترل میکروبی داروها چهار شنبه، 27 دی ماه 1396 11:30
فرآورده های آرایشی بهداشتی شنبه، 30 دی ماه 1396 08:30
طب سنتی و طب مکمل سه شنبه، 3 بهمن ماه 1396 08:30

 

ورودی 2-92 ؛ ترم هشتم

عنوان درس          زمان ساعت شروع
دارو درمانی بیماریها 1        یکشنبه، 17 دی ماه 1396 11:30
شیمی دارویی 3        چهارشنبه، 20 دی ماه  1396 11:30
اخلاق در داروسازی       پنج شنبه، 21 دی ماه 1396 13:00
فارماکوگنوزی 2      چهارشنبه، 27 دی ماه 1396 11:30
فارماسیوتیکس 4     دوشنبه، 2 بهمن  1396 11:30
فیزیکال فارماسی 2      سه شنبه، 3 بهمن ماه 1396 11:30

 

ورودی 1-93 ؛ ترم هفتم

عنوان درس زمان  ساعت شروع     
دارو درمانی بیماریها 1  یکشنبه، 17 دی ماه 1396 11:30
کشت سلولی دوشنبه، 18 دی ماه  1396 13:00
آمار زیستی                                   چهارشنبه، 20 دی ماه 1396                              13:00
شیمی دارویی2 یکشنبه، 24 دی ماه  1396     13:00    
فارماکوگنوزی 1 چهارشنبه، 27 دی ماه  1396 13:00
فارماسیوتیکس 3 یکشنبه، 1 بهمن ماه 1396 11:30
مواد خوراکی و رژیم های درمانی سه شنبه، 3 بهمن ماه  1396 11:30

 

ورودی 2-93 ؛ ترم ششم

عنوان درس   زمان ساعت شروع
داروشناسی 2      شنبه، 16 دی ماه 1396 13:00
واژه شناسی       سه شنبه، 19 دی ماه  1396 13:00
شیمی دارویی 1       دوشنبه، 25 دی ماه  1396 08:30
بیوشیمی بالینی      چهارشنبه، 27 دی ماه  1396 13:00
فارماسیوتیکس 2      شنبه، 30 دی ماه  1396 13:00
فرهنگ و تمدن     سه شنبه، 3 بهمن ماه 1396 08:30
گیاهان دارویی 13:00

 

ورودی 1-94 ؛ ترم پنجم

عنوان درس     زمان ساعت شروع
داروشناسی 1    دوشنبه، 18 دی ماه  1396 11:30
روانشناسی    چهارشنبه، 20 دی ماه 1396 08:30
زبان تخصصی    شنبه، 23 دی ماه 1396 11:30
بیوتکنولوژی دارویی    دوشنبه، 25 دی ماه 1396 11:30
آنالیز دستگاهی     چهارشنبه، 27 دی ماه 1396

08:30

فارماسیوتیکس 1    شنبه، 30 دی ماه 1396

11:30

فیزیکال فارماسی1    سه شنبه، 3 بهمن ماه 1396

11:30

 

ورودی 2-94 ؛ ترم چهارم

عنوان درس زمان ساعت شروع
زبان انگلیسی عمومی  شنبه، 16 دی ماه  1396 08:30
فیزیولوژی 2 سه شنبه، 19 دی ماه 1396 08:30
بیوشیمی پایه شنبه، 23 دی ماه 1396 08:30
اصول خدمات بهداشتی سه شنبه، 26 دی ماه 1396 08:30
ایمنی شناسی شنبه، 30 دی ماه 1396 08:30
اندیشه اسلامی2 دوشنبه، 2 بهمن ماه 1396

08:30 

 

ترم سوم

عنوان درس زمان ساعت شروع
شیمی آلی1  شنبه، 16 دی ماه 1396 13:00
شیمی آلی 2 یکشنبه، 17 دی ماه 1396 13:00
تفسیر موضوعی قرآن دوشنبه، 18 دی ماه 1396 13:00
فیزیولوژی 1 شنبه، 23 دی ماه 1396 08:30
شیمی تجزیه سه شنبه، 26 دی ماه 1396 11:30
انگل شناسی یکشنبه، 1 بهمن ماه 1396 13:00
دانش خانواده دوشنبه، 2 بهمن ماه 1396 11:30

 

ترم اول

 ورودی 96 ؛ ترم اول

عنوان درس زمان ساعت شروع
زبان پیش دانشگاهی شنبه، 16 دی ماه 1396 08:30
زبان انگلیسی عمومی
شیمی عمومی دوشنبه، 18 دی ماه 1396 08:30
بافت شناسی چهارشنبه، 20 دی ماه 1396 08:30
ریاضیات و محاسبات در داروسازی شنبه، 23 دی ماه 1396 08:30
انقلاب اسلامی ایران یکشنبه، 24 دی ماه 1396 08:30
اصول خدمات بهداشتی سه شنبه، 26 دی ماه 1396

08:30 

تشریح شنبه، 30 دی ماه 1396 

13:00

ادبیات فارسی یکشنبه، 1 بهمن 1396

13:00

بیولوژی مولکولی سه شنبه، 3 بهمن 1396 13:00