کتابخانه دانشکده داروسازی اردبیل

نام و نام خانوادگی سمت رشته تحصیلی شماره تماس
دکتر احمد سلیمی  معاون پژوهشی دکترای تخصصی سم شناسی (شماره داخلی : 106) 39-33522437  045
email: researchoffice@pharmacy.arums.ac.ir
گلناز مبرز کارشناس کتابخانه کارشناس زبان و ادبیات فارسی (شماره داخلی : 130) 39-33522437  045
email: library@pharmacy.arums.ac.ir
  •  بخش امانت و مرجع:  
ایام هفته     ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه  14:30 - 08:00    
پنج شنبه   08:00-13:00 

 

  • مخزن کتابخانه و سایت کامپیوتری:
ایام هفته     ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه  20:00 - 08:00    
پنج شنبه   08:00-13:00 

 

تماس با ما

نشاني: اردبيـل خيابان دانشگـاه، بالاتر از درياچه شورابيـل- دانشگـاه علوم پزشكي اردبيـل- دانشکده داروسازی- اداره پژوهش- کتابخانه

تلفن: (شماره داخلی : 129) 39-33522437  045

کد پستی: 5618953141 اردبیل, ایران

پست الکترونیکی: library@pharmacy.arums.ac.ir