سالتحصیلی 99-1398

ردیف

تاریخ 
دفاع

عنوان

1.

مهر98 

سنتز و ارزيابي خاصيت سيتوتوكسيك ترکیبات جديد N-هتروآريل اِن­آمينو­آميد و دی­ هیدروپیریمیدین بر روی  سلول­هاي رده سرطاني AGS و MCF-7 

2. 

مهر 98

جداسازی ترکیبات حاصل از فرکشن عصاره اتیل استاتی گیاه انجدان رومی

 3.

 مهر 98

بررسی اثر سایتوتوکسیک و آنالیز چرخه سلولی مشتقات دی هیدروپیریمیدینون و 2 و 4 و 5-تری آریل ایمیدازول بر روی سلول های سرطانی انسانی AGS، HEPG2 و MCF-7    

4. 

آبان 98

ارزیابی اثرات آنتی اکسیدان عصاره های گیاه انجدان رومی با استفاده از روش Bioautography  

5. 

دی 98

سنتز، ارزیابی اثر سیتوتوکسیک و آنالیز چرخه سلولی مشتقات جدید N-هترو آریل-اِن آمینو آمیدهای خطی و حلقوی در سلول های سرطانی انسانی AGS ، Hep-G2 و MCF-7

6. 

دی 98

طراحي و ارزيابي آزمايشگاهي سيستم آهسته رهش به‌صورت اسكفلد حاوي داروي تتراسايكلين در عفونت‌های پريودنتال

7. 

دی 98

سنتز کنژوگه منوکلونال آنتی بادی تراستوزومب با آسپارژیناز و مطالعه اثرات کشندگی آن بر روی رده سلولی سرطان معده (AGS)

8. 

دی 98

بررسی و مقایسه تداخلات دارویی در بخش‌های مختلف بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل 

9. 

دی 98

طراحی، سنتز و بررسی اثر سیتوتوکسیک ترکیبات جدید هتروسیکلی با اسکلت اصلی 4،3،2،1-تتراهیدروپیریمیدینی بر روی رده سلول های سرطانی A549، Hep-G2 و MCF-7

10. 

دی 98

بررﺳﯽ ﺳﻤﯿﺖ داروي ﺑﻮاﺳﯿﺰوﻣﺐ در ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻫﺎي اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه از ﻗﻠﺐ رت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ در ﻣﻬﺎر ﺳﻤﯿﺖ آن

11. 

دی 98

اثر Chrysin در مهار سمیت ایجاد شده توسط فسفید آلومینیم در میتوکندریهای ایزوله شده از عضله قلب موش صحرایی

12. 

بهمن 98

سنتز و مشخصه یابی نانوذرات کوانتوم دات پلاسمونیک جهت تهیه بیوسنسور نوری برای اندازه گیری بیومارکر میکرو آر ان ای 134

13. 

بهمن 98

مقایسه مقدار اکریل آمید در انواع نان های ایرانی توزیع شده در شهر اردبیل به روش GC-MS

14. 

بهمن 98

اثر کروسین بر میزان پروتئین های CHOP و Caspase12 در ریه موش های حساس شده با اوآلبومین

15. 

بهمن 98

بررسی اثر داروی بواسیزومب بر روی کمپلکس های میتوکندری ها در میتوکندرهای جداسازی شده از قلب رت

16. 

بهمن 98

استفاده از یک برنامه آموزشی آنلاین در راستای مطالعه مهمترین اطلاعات دارویی و سناریوهای متعارف در داروخانه شهری در محیط آموزش مجازی و ارزیابی تاثیر آن در آموزش مراقبتهای دارویی  

17.

بهمن 98

سنتز و ارزیابی خاصیت ضد لیشمانیایی مشتقات جدید N- هترو آریل- 3- (پارا-متوکسی بنزیل) آمینو بوت- اِن آمید و دی هیدروپیریمیدینون

18. 

بهمن 98

طراحي، سنتز و بررسي اثر ضد ليشمانيايي تركيبات جديد هتروسيكلي نيتروژن دار شش عضوي

19. 

اردیبهشت 99

بررسی نقش حفاظتی ویتامین D علیه سمیت میتوکندریایی قلبی داروی اریترومایسین در موش صحرایی

20.

اردیبهشت 99

سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مگنتیک فلورسنت متصل به آنتی بادی ضد HER2

 

 

سالتحصیلی 98-1397

ردیف

تاریخ
دفاع

عنوان

1.

اسفند 97

بررسی اثرات تری بوتیل تین و بتا استرادیول در جزایر لانگرهانس موش صحرائی

2.

اسفند 97

بررسی اثرات عصاره الکلی گیاه کاپاریس بر بقاء سلولهای پانکراس موش صحرائی

3.

خرداد 98

بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژنی آنزیم CYP2D6 در شهر اردبیل

4.

تیر 98

ارزیابی طراحی فضای فیزیکی داروخانه ها و تاثیر آن بر دیدگاه داروسازان و بیماران درباره کیفیت ارائه خدمات دارویی در داروخانه ها

5.

تیر 98

بررسی افزودن اسپیرمینت به رژیم متداول در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (pcos) مراجعه کننده به درمانگاه بیماری های زنان
شهر اردبیل

6.

تیر 98

بررسی الگوی مصرف و تجویز داروی ایمی پنم/سیلاستاتین در بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1397

7.

مرداد 98

ارزیابی  بالینی اسپری دهانی عسل جهت درمان کمکی فارنژیت

8.

شهریور 98

بررسی اثرات توأم درمانی پنتوکسی فیلین به همراه کاپتوپریل در مقایسه با منوتراپی کاپتوپریل در کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به پر فشاری خون در بیمارستان شهید مدنی تبریز: كارآزمايي بالینی تصادفی