امکانات تحقیقاتی

هدف ما تامین ابزار آلات و تجهیزات مدرن و با تکنولوژی بالا برای پیشبرد اهداف آموزشی و تحقیقاتی داروسازی می باشد.

 نام دستگاه

 نام دستگاه

1.

دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC-MS)

22.

اتوکلاو

2.

دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی (HPLC)

23.

اتوکلاو دیجیتال

3.

اسپکتروفوتومتر UV-Vis

24.

هات بلوک (خشک کن)

4.

نانودراپ اسپکتروفوتومتر

25.

هیتر استیرر

5.

آنالیز گرمایی تفاضلی (DTA)

26.

pH متر

6.

فلوسایتومتری

27.

هموژنایزر اولتراسونیک

7.

میکروپلیت ریدر چندکاره کاربرد آزمایشگاهی

28.

روتاتور و شیکر

8.

تصویربردار وسترن بلات

29.

مایکروویو

9.

سیستم PCR

30.

انکوباتور

10.

سیستم ژل داک

31.

تانک ازت مایع

11.

سیستم های لیوفیلزه سازی و فریزدرایر

32.

دستگاه تولید آب دیونیزه

12.

سیستم های تهیه لیپوزم و نانولیپوزم

33.

هود لامینار کلاس II

13.

میکروسکوپ Invert

34.

مدل های حیوانی و کشت سلولی جهت تحقیقات دارویی ضدسرطان

14.

الکتروفورز یکپارچه با ترانسلومیناتور نور آبی

35.

دستگاه تعیین نقطه ذوب

15.

دستگاه IR 

36.

پمپ پریستالتیک

16.

روتاری

37.

یخچال

17.

سانتریفیوژ

38.

یخچال فریزر  20⁰C-

18.

میکروسانتریفیوژ

39.

 فریزر  30⁰C-

19.

سانتریفیوژ یخچال دار

40.

فریزر 80⁰C-

20.

سیرکولاتور

41.

ترازو 4 رقم و 5رقم

21.

تانک الکتروفورز افقی وعمودی

42.

قفس متابولیک

 (به روزرسانی: دی 1395)