واحد حیوانات آزمایشگاهی

واحد حیوانات آزمایشگاهی

استفاده از حیوانات برای پژوهش جهت پیشرفت های پزشکی ضروری می باشد و مطالعات درون تنی بر پایه مدل های حیوانی بخش مهمی از برنامه تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشکده است. واحد آزمایشگاهی حیوانات دانشکده داروسازی، واقع در محوطه دانشکده، در سال 1395 تأسیس و از سال 1397 جهت نگهداری حیوانات برای انجام پژوهش های حیوانی تجهیز شد. ساختمان دارای فضاها و اتاق هایی برای نگهداری حیوانات (جوندگان)، برگزاری کارگاه، تزریق و گاواژ، انجام اعمال جراحی و همچنین اجرای مطالعات رفتاری است. این واحد زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی اداره می گردد. 1. پست الکترونیکی:

alu@pharmacy.arums.ac.ir
m.dadkhah@arums.ac.ir 
dadkhah_ma@yahoo.com

 1. تلفن:
  09376842704
  98-45-33522437-39+

 2. فاکس:
  98-45-33522197+

 3. نشانی: اردبیل - خیابان دانشگاه - دانشکده داروسازی - واحد حیوانات آزمایشگاهی 
  5618953141 اردبیل,ایران

آزمایشگاه ها و اتاق ها

تجهیزات

اتاق جراحی

ترازوی معمولی

آزمایشگاه تست های رفتاری

شاتل باکس

آزمایشگاه تحقیقات سیستم گوارشی

ماز مرتفع

محل شستشو

جعبه میدان باز

 اتاق تزریق و گاواژ

کپسول دی اکسید کربن

اتاق نگهداری حیوانات

 

اتاق کارگاه

 
 • محققان اصلی مسئولیت دارند تا از موارد زیر اطمینان یابند:
 1. طراحی مطالعات حیوانی بر پایه اصول اخلاقی و آسایش حیوان بوده و پس از تأیید اخلاقی در کمیته اخلاق دانشگاه، با رعایت قوانین اخلاقی مناسب انجام می شود.
 2. محقق و همکارانش کاملاً با قوانین حاکم بر تحقیقات آگاه هستند.
 3. آنها متعهد به جایگزینی، رفاه و کاهش استفاده از حیوانات در فرایندهای علمی هستند (اصل 3Rs).
 • الزامات بررسی اخلاقی:

  الزامات اخلاقی برای هر گروه از مطالعات حیوانی، لازم الاجراست. جزئیات کامل برای این الزامات در دستورالعمل زیر آمده است:

مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی

 1. حفظ آرامش
 2. تماس با نگهبانی دانشکده (33522437-045) و توضیح درخصوص جزییات اتفاق پیش آمده 
 3. تماس با اورژانس جهت ارسال کمک فوری در صورت نیاز 
 4. قرار دادن اطلاعات مفید، مختصر و شفاف جهت حل مشکل به گروه فوریت های پزشکی