H-Index اعضای هیأت علمی

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه Scopus

ارجاعات

H-Index

ارجاع به ازای هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

25

835

13

33/40

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

41

348

12

8/48

3

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

دانشیار

34

373

11

10/97

4

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

12

195

8

16/25

5

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

 استادیار

16

144

9/00

6

دکتر پرهام محمدی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

 استادیار

15

122

8

8/13

7

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

41

166

7

4/04

8

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

25

224

7

8/96

9

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

12

78

4

6/50

10

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار 

4

3

1

0/75 

11

دکتر حسینعلی ابراهیمی

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

2

7

1

3/50

 (به روزرسانی: 27 آبان 1396)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه Google Scholar

ارجاعات

H-Index

ارجاع به ازای هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار 43 1283 17 29/83

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد 63 585 14 9/28

3

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

دانشیار 68 486 12 7/14

4

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

49

303

11

6/18

5

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

36

371

10

10/30

6

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار 20 211 9 10/55
7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار 13 284 9 21/84
8

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار 14 95 5 6/78
9

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار 6 40 2 6/66
10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس  استادیار 3 11  2 3/66
11

دکتر پرهام محمدی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

 استادیار 1 11 1 11/00

(به روز رسانی:27  آبان 1396)