H-Index اعضای هیأت علمی

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

                           مقطع/رشته

   مرتبه علمی

        تعداد مقالات نمایه شده در
        پایگاه Scopus

         ارجاعات

      H-Index

       ارجاع به ازای هر مقاله     

1

دکتر سارا مصطفی لو

                  دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

     دانشیار

                                    34

            1315

             16

                        38/67

2

دکتر احمد سلیمی 

                  دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

     استادیار

                                    57

             449

             13

                          7/87

3

دکتر شهاب بهلولی

                  دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

       استاد

                                    46

             470

             13

                        10/21

4

دکتر مجتبی امانی

                   دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

       استاد

                                    42

             502

             13

                        11/95

5

دکتر محمد جوهری اهر

                دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

     استادیار

                                    23

             351

             11

                        15/26

6

دکتر نیما رزاقی اصل 

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی                                     

  دانشیار       

              38    

            384

              9

                        10/10
7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

                  دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

      دانشیار

                                    12 

            281

              9

                        23/41

8

دکتر ساقی سپهری

                دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      استادیار

                                    22

             138

             6 

                          6/27

9

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

               دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                     6

             37 

             5

                          7/40

10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

               دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                     2 

             33

             2

                         16/50

11

دکتر منصور میران

               دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

      استادیار                                      4               16                  1                           4/00

 (به روز رسانی: 26 مرداد 1398)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

تعداد مقالات نمایه شده در
پایگاه Google Scholar

ارجاعات

H-Index

ارجاع به ازای هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

      79   

  2241   

   20 

  28/36  

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

     77 

   793   

    17

 10/29

3

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

    76 

 679 

   16

 8/93

4

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

   66

 599 

    15

  9/07 

5

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

    27

 440 

    13

   16/29  

6

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

    62 

  594  

   11

 9/58

7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

 دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

      19 

    381    

   11

20/05

8

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

    24

     165   

    7 

6/87

9

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

     7

  67  

   5 

 9/57 

10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

 استادیار

    3

  40  

   2 

  13/33  

11

دکتر منصور میران

  دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی   استادیار       4       17         1   4/25  

 (به روز رسانی: 26 مرداد 1398)