تعریف:

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

H Index اعضای هیأت علمی (براساس نمایه در پایگاه Scopus):

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

تعداد مقالات
نمایه شده در
پایگاه
Scopus

ارجاعات

H-Index

ارجاع به ازای
هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار 25 734 11 29/36

2

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

دانشیار 33 352 11 10/66

3

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

41

314

10

7/65

4

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

12

163

8

13/58

5

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

25 193

7

7/72

6

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

16 120 7 7/50

7

دکتر پرهام محمدی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استادیار 15 113 7 7/53

8

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار 34 121 5 3/55

9

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار 12 76 4 6/33

10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

2

6

1

3/00

11

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار 4

3

1

0/75

به روزرسانی:  31 تیر 1396