H-Index اعضای هیأت علمی

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

                           مقطع/رشته

   مرتبه علمی

        تعداد مقالات نمایه شده در
        پایگاه Scopus

         ارجاعات

      H-Index

       ارجاع به ازای هر مقاله     

1

دکتر سارا مصطفی لو

                  دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

     استادیار

                                34

            1250

           16

                       36/76

2

دکتر احمد سلیمی 

                  دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

     استادیار

                                57

             411

           13

                         7/21

3

دکتر شهاب بهلولی

                  دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

       استاد

                                44

             445

           13

                       10/11

4

دکتر مجتبی امانی

                   دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

       استاد

                                40

             490

           13

                        12/25

5

دکتر محمد جوهری اهر

                دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

     استادیار

                                22

            320

           10

                        15/54

6

دکتر نیما رزاقی اصل 

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی                                     

  دانشیار       

       38    

            356

             9

                         9/36
7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

                  دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

      دانشیار

                                12

             276

             9

                       23/00

8

دکتر ساقی سپهری

                دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      استادیار

                                20

             125

             6 

                         6/25

9

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

               دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                 6

              30

             4

                         5/00

10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

               دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                 2 

               28

             2

                        14/00

11

دکتر منصور میران

               دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

      استادیار                                  4                15                  1                          3/75

 (به روز رسانی: 28 اردیبهشت 1398)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

تعداد مقالات نمایه شده در
پایگاه Google Scholar

ارجاعات

H-Index

ارجاع به ازای هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

  78 

 2147  

 20 

  27/52  

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

 76

 755  

  17

9/93

3

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

 79

668 

 16

8/45

4

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

65

540 

  14

 8/30 

5

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

26

401 

  12

15/42

6

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

62

 552 

  11

8/90 

7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

 دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

 20

   367   

 11

18/35

8

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

 21

  144 

 7

6/85 

9

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

  7

  64  

 4

 9/14 

10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

 استادیار

 3

  35  

2

  11/66 

11

دکتر منصور میران

  دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی   استادیار    4       16       1     4/00  

 (به روز رسانی: 28 اردیبهشت 1398)