H-Index اعضای هیأت علمی

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

                           مقطع/رشته

   مرتبه علمی

        تعداد مقالات نمایه شده در
        پایگاه Scopus

         ارجاعات

      H-Index

       ارجاع به ازای هر مقاله     

1

دکتر سارا مصطفی لو

                  دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

     استادیار

                                  34

            1295

            16

                       38/08

2

دکتر احمد سلیمی 

                  دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

     استادیار

                                  57

             438

            13

                         7/68

3

دکتر شهاب بهلولی

                  دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

       استاد

                                  46

             462

            13

                        10/04

4

دکتر مجتبی امانی

                   دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

       استاد

                                  41

             499

            13

                        12/17

5

دکتر محمد جوهری اهر

                دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

     استادیار

                                  23

             343

            11

                        14/91

6

دکتر نیما رزاقی اصل 

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی                                     

  دانشیار       

           38    

             372

             9

                         9/78
7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

                  دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

      دانشیار

                                   12 

             278

             9

                       23/16

8

دکتر ساقی سپهری

                دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      استادیار

                                   21

             131

             6 

                         6/23

9

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

               دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                    6

              37 

             5

                         6/16

10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

               دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                    2 

             30

             2

                        15/00

11

دکتر منصور میران

               دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

      استادیار                                     4               15                  1                           3/75

 (به روز رسانی: 22 تیر 1398)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

تعداد مقالات نمایه شده در
پایگاه Google Scholar

ارجاعات

H-Index

ارجاع به ازای هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

     79   

   2203   

  20 

  27/88  

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

    75 

  782  

   17

10/42

3

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

    76 

 674 

  16

8/86

4

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

   64

 576 

   14

 9/00 

5

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

    27

 426 

   13

15/77

6

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

   60 

  577  

   11

9/61

7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

 دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

     19 

    377    

   11

19/84

8

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

    23

      155    

    7 

6/73

9

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

     7

   66  

    5 

 9/42 

10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

 استادیار

    3

    38  

    2 

  12/66  

11

دکتر منصور میران

  دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی   استادیار       4         17          1     4/25  

 (به روز رسانی: 22 تیر 1398)