H-Index اعضای هیأت علمی

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

                           مقطع/رشته

   مرتبه علمی

        تعداد مقالات نمایه شده در
        پایگاه Scopus

         ارجاعات

      H-Index

       ارجاع به ازای هر مقاله     

1

دکتر سارا مصطفی لو

                  دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

     استادیار

                               33

          1199

           15

                       36/33

2

دکتر شهاب بهلولی

                 دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

       استاد

                               43

           438

           13

                       10/18

3

دکتر احمد سلیمی

                 دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

     استادیار

                               55

           382 

           12

                        6/94

4

دکتر مجتبی امانی

                  دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

       استاد

                               40  

           467

           12

                       11/67

5

دکتر نیما رزاقی اصل 

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی                                     

  دانشیار       

     36    

           349

             9

                        9/69

6

دکتر محمد جوهری اهر

                دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی  

      استادیار

                               20

           303

             9

                       15/15

7

دکتر پرهام محمدی

                  دکترای تخصصی (PhD) دارو شناسی

      استادیار

                                15

            148

             9

                        9/86

8

دکتر کیوان امیرشاهرخی

                  دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

      دانشیار

                                12

           268

             9

                       22/33

9

دکتر ساقی سپهری

                دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      استادیار

                                18

            120

             6 

                         6.66

10

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

               دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                 6

             29

             3

                         4/83

11

دکتر حسینعلی ابراهیمی

               دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                 2 

             27

             2

                       13/50

12

دکتر منصور میران

               دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

      استادیار                                  3               12                  1                          4/00

 (به روز رسانی: 25 اسفند 1397)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

تعداد مقالات نمایه شده در
پایگاه Google Scholar

ارجاعات

H-Index

ارجاع به ازای هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

  77 

 2077  

19

  26/97  

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

72

 722  

16

10/02

3

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

73

641 

14

8/78

4

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

66 

493 

13

7/46

5

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

58

532 

11

9/17

6

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

24

380 

11

 15/83

7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

 دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

 19

 355 

10

18/68

8

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

 20

 142 

7

 7/10

9

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

6

  60  

4

 10/00 

10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

 استادیار

3

  33  

2

 11/00 

11

دکتر منصور میران

  دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی   استادیار  4       13      1     3/25  

(به روز رسانی: 25 اسفند 1397)