H-Index اعضای هیأت علمی

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

                           مقطع/رشته

   مرتبه علمی

        تعداد مقالات نمایه شده در
        پایگاه Scopus

         ارجاعات

      H-Index

       ارجاع به ازای هر مقاله     

1

دکتر سارا مصطفی لو

              دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

     استادیار

                               33

          1157

           15

                      35/06

 2

دکتر شهاب بهلولی

             دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

       استاد

                               43

           427

           13

                        9/93

3

دکتر مجتبی امانی

              دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

       استاد

                               38  

           456

           12

                      12/00

4

دکتر احمد سلیمی

              دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

      استادیار

                               55

           353

           11

                       6/41

5

دکتر محمد جوهری اهر

              دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

      استادیار

                               20

           286

            9

                      14/30

6

دکتر پرهام محمدی

              دکترای تخصصی (PhD) دارو شناسی

      استادیار

                               15

           147

            9

                       9/80

7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

               دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

      دانشیار

                               12

           265

            9

                      22/08

8

دکتر نیما رزاقی اصل

             دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      دانشیار

                               35

           334

            8  

                        9/54

9

دکتر ساقی سپهری

             دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      استادیار

                               17

            116

            6 

                        6/82

10

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

            دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                6

             26

            3

                         4/33

11

دکتر حسینعلی ابراهیمی

            دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                2 

             24

            2

                       12/00

12

دکتر منصور میران

            دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

      استادیار                                 2               10              1                         5/00

 (به روز رسانی: 01 بهمن 1397)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

تعداد مقالات نمایه شده در
پایگاه Google Scholar

ارجاعات

H-Index

ارجاع به ازای هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

73

1798 

18

24/63 

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

72

 758 

17

10/52

3

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

77

619 

14

8/03

4

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

66

527 

13

7/98

5

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

54

526 

12

9/74

6

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

23

367 

11

15/95

7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

 دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

19

370 

10

19/47

8

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

18

 132 

6

 7/33

9

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

6

  58  

4

 9/66

10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

 استادیار

3

  31  

2

 10/33

11

دکتر منصور میران

  دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی   استادیار  3     13    1    4/33

(به روز رسانی: 01 بهمن 1397)