H-Index اعضای هیأت علمی

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

                           مقطع/رشته

   مرتبه علمی

  تعداد مقالات نمایه شده در
پایگاه Scopus

       ارجاعات

  H-Index

     ارجاع به ازای هر مقاله     

1

دکتر سارا مصطفی لو

              دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

     استادیار

                               33

         1028

        14

               31/15

 2

دکتر شهاب بهلولی

             دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

       استاد

                               42

          401

        12

                 9/54

3

دکتر مجتبی امانی

              دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

       استاد

                               37  

          428

        12

                11/56

4

دکتر احمد سلیمی

              دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

      استادیار

                               51

          288

        10

                  5/64

5

دکتر پرهام محمدی

              دکترای تخصصی (PhD) دارو شناسی

      استادیار

                               15

          137

          9

                  9/13

6

دکتر کیوان امیرشاهرخی

               دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

      دانشیار

                               12

          234

          9

                 19/50

7

دکتر نیما رزاقی اصل

             دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      دانشیار

                               32

          284

          8  

                  8/87

8

دکتر محمد جوهری اهر

             دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      استادیار

                                19

          224

          8

                 11/78

9

دکتر ساقی سپهری

             دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      استادیار

                                15

          104

          5 

                  6/93

10

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

            دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                 5

             9  

          2

                  1/80

11

دکتر حسینعلی ابراهیمی

            دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                 2

            15

          2

                  7/50

 (به روز رسانی: 20 مرداد 1397)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

تعداد مقالات نمایه شده در
پایگاه Google Scholar

ارجاعات

H-Index

ارجاع به ازای هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

72

1608

17

22/33

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

71

695

16

9/78

3

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

75

569

14

7/58

4

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

60

433

12

7/21

5

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

50

471

11

9/42

6

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

23

302

10

13/13

7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

 دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

18

341

10

18/94

8

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

15

120

6

8/00

9

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

6

52

3

8/66

10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

 استادیار

3

23

2

7/66

(به روز رسانی: 20 مرداد 1397)