H-Index اعضای هیأت علمی

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

                           مقطع/رشته

   مرتبه علمی

  تعداد مقالات نمایه شده در
پایگاه Scopus

   ارجاعات

  H-Index

     ارجاع به ازای هر مقاله     

1

دکتر سارا مصطفی لو

              دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

     استادیار

                               25

    741

        13

               29/64

 2

دکتر شهاب بهلولی

             دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

       استاد

                               41 

    367

        12

                 8/95

3

دکتر مجتبی امانی

              دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

       استاد

                               36  

    387

        11

                10/75

4

دکتر احمد سلیمی

              دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

      استادیار

                               43

    198

         9

                4/60

5 دکتر پرهام محمدی               دکترای تخصصی (PhD) دارو شناسی

      استادیار

                               15

    128

         9

                8/53

6

دکتر محمد جوهری اهر

             دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      استادیار

                               17

    169

         8

                 9/94

7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

              دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

      دانشیار

                               12

    208

         8

                17/33

8

دکتر نیما رزاقی اصل

             دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      استادیار

                               27

    240

         7

                8/88

9

دکتر ساقی سپهری

             دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

      استادیار

                               13

     82

         4

                6/30

10

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

            دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                5

      5

         2

                1/00

11

دکتر حسینعلی ابراهیمی

            دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

      استادیار 

                                2

     12

         2

                6/00

 (به روزرسانی: 28 بهمن 1396)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

تعداد مقالات نمایه شده در
پایگاه Google Scholar

ارجاعات

H-Index

ارجاع به ازای هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار 43 1392 16 32/37

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد 66 618 15 9/36

3

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد 70 518 13 7/40

4

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

51

358

12

7/01

5

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

38

393

10

10/34

6

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار 22 239 9 10/86
7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار 13 298 9 22/92
8

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار 14 101 5 7/21
9

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار 6 44 3 7/33
10

دکتر حسینعلی ابراهیمی

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس  استادیار 3 19 2 6/33

(به روز رسانی: 28 بهمن 1396)