تعریف

کمیته ایمنی به فراهم نمودن محیط کاری ایمن و مناسب (به دور از خطرات) و همچنین رعایت اصول حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، در فعالیت های روزمره کاری می پردازد. این کمیته از طریق برنامه ریزی دقیق و نظارت بر رعایت اصول مربوطه، در بیشتر صنایع و محیط های تحقیقاتی کشورهای توسعه یافته فعالیت می نماید.
کمیته ایمنی دانشکده داروسازی اردبیل در سال 1396 تأسیس و فعالیت خود را زیر نظر مدیریت دانشکده آغاز نموده است. اهداف این کمیته عبارتند از:

  1.  برنامه ریزی و تصویب مقررات لازم برای نیل به اهداف ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی
  2.  ارایه آموزش های لازم به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی به منظور ارتقای آگاهی و فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  3. نظارت بر فعالیت افراد در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و استانداردها


اعضای کمیته

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

دبیر کمیته

2

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو کمیته

3

دکتر محمد جوهری

استادیار شیمی دارویی

عضو کمیته

4

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

عضو کمیته

5

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو کمیته

6

نورالدین قنبری

کارشناس بهداشت حرفه ای

عضو کمیته

7

نسرین ملک زاده

کارشناس شیمی

عضو کمیته