H-Index اعضای هیأت علمی

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

 مقطع/رشته

مرتبه علمی

 H-Index

تعداد مقالات نمایه شده
درپایگاه Scopus

استنادات

استناد به ازای هر مقاله

1.

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

17

34

1384

40/70

 2.

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

14

46

493

10/71

3.

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

13

42

512

12/19

4. 

دکتر احمد سلیمی 

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

13

60

499

8/31

5.

دکتر محمد جوهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

11

23

381

16/56

6.

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی 

دانشیار

11

13

301

23/15 

7.

دکتر نیما رزاقی اصل 

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

9

38

425

11/18

8.

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

7

24

145

6/04

9. 

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوتکنولوژی دارویی

استادیار 

 6

11 

149 

13/54

10.

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

5

6

39

6/50

11.

دکتر حسینعلی ابراهیمی

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

3

3

39

13/00

12.

دکتر منصور میران

دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

استادیار

1

4

17

4/25

13.

دکتر سید محمدحسن پوررشید

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی بالینی

استادیار

1

3

3

1/00

 (به روز رسانی:16 آذر 1398)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

H-Index

تعداد مقالات
نمایه شده در
پایگاه
Google Scholar

استنادات

 استناد به ازای
هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

21

80

2429

30/36

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

19

79

855

10/82

3

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

16

77

712

9/24

4

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

16

71

679

9/56

5

دکتر محمد جوهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

13

27

468

17/33

6

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

12

21

417

19/85

7

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

11

66

661

10/01

8

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

 8

26

181

6/96

9

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوتکنولوژی دارویی

استادیار

7

14

179

12/78 

10

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

 5

7

74

10/57

11

دکتر حسینعلی ابراهیمی

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

 استادیار

3

5

49

9/80

12  

دکتر منصور میران

  دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی 

 استادیار

 1

18

4/50

13

دکتر سید محمد حسن پوررشید  

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی بالینی استادیار  1

3

1/33 

 (به روز رسانی: 16 آذر 1398)