H-Index اعضای هیأت علمی

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

 مقطع/رشته

مرتبه علمی

 H-Index

تعداد مقالات نمایه شده
درپایگاه Scopus

استنادات

استناد به ازای هر مقاله

1.

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

18

35

1558

44/51

2.

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

15

73

647

8/86

3.

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

15

48

562

11/70

4.

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

14

42

563

13/40

5.

دکتر محمد جوهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

12

24

463

19/29

6.

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

11

45

523

11/62

7.

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی 

دانشیار

11

13

339

26/07

8.

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

8

30

183

6/10

9. 

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوتکنولوژی دارویی

استادیار 

 7

12 

199

16/58

10.

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

5

7

46

6/57

11.

دکتر حسینعلی ابراهیمی

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

3

3

47

15/66

12.

دکتر منصور میران

دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

استادیار

2

4

23

5/75

13.

دکتر سید محمدحسن پوررشید

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی بالینی

استادیار

1

3

7

2/33

(به روز رسانی:  14 تیر 1399)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

H-Index

تعداد مقالات
نمایه شده در
پایگاه
Google Scholar

استنادات

 استناد به ازای
هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

22

56

2709

48/37

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

20

79

1016

12/86

3

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

19

85

886

10/42

4

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

17

76

813

10/69

5

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

13

70

840

12/00

6

دکتر محمد جوهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

13

26

559

21/50

7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

13

20

476

36/80

8

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

10

33

227

6/87

9

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوتکنولوژی دارویی

استادیار

8

14

236

16/85

10

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

 5

8

96

12/00

11

دکتر حسینعلی ابراهیمی

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

3

6

61

10/16

12

دکتر منصور میران

دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

استادیار

3

7

33

4/71

13

دکتر سید محمد حسن پوررشید  

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی بالینی استادیار  1

3

12

4/00 

(به روز رسانی:  14 تیر 1399)