فرم ثبت نام در ژورنال کلاب های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی

مذکر
مونث
ژورنال کلاب 1
ژورنال کلاب 2

تمام فیلد های ستاره دار (*) ضروری می باشند.
 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی
اردبیل - خیابان دانشگاه - روبروی دریاچه شورابیل - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشکده داروسازی - کمیته تحقیقات دانشجویی
پست الکترونیکی: src@pharmacy.arums.ac.ir