فرم ثبت نام در کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی

مذکر
مونث
ایمنی زیستی و شیمیایی

تمام فیلد های ستاره دار (*) ضروری می باشند.
 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی
اردبیل - خیابان دانشگاه - روبروی دریاچه شورابیل - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشکده داروسازی - کمیته تحقیقات دانشجویی
پست الکترونیکی: src@pharmacy.arums.ac.ir