کارگاه وسترن بلات

April 22, 2019 3:12 PM

کارگاه آموزشی وسترن بلات زمان برگزاری: شنبه و یک شنبه، 14 و 15 اردیبهشت ماه 1398 برنامه کارگاه: روز ساعت توضیحات شنبه 9-10:00 مباحث تئوری شنبه 10-12 آماده سازی نمونه شنبه 13-20 primary incubation ...

بیشتر بخوانید