• به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی خوش آمدید
  • انتخابات سراسری کمیته تحقیقات دانشجویی
    اولین انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی هماهنگ در کل دانشگاه
  • چهارمین سمینار سالانه دانشجویان داروسازی اردبیل(APSS)
  • سومین ژورنال کلاب در حیطه شیمی دارویی با حضور دکتر نیما رزاقی اصل

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی

صفحات اصلی