گروه پژوهشی

این گروه با هدف ارائه مشاوره ی علمی و متدولوژی به دانشجویان، برگزاری جلسات شورای پژوهشی، پیگیری تصویب طرح های پژوهشی دانشجویی و علم سنجی دایر گردیده است.

این گروه برای اولین بار در خرداد ماه سال 1397 در چهارمین دوره انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی ایجاد شده و سیاست گذاری ها و تصویب طرح ها و ارزیابی علمی دانشجویان را بر عهده دارد.

✔️ صالح خضری

دانشجوی داروسازی- ورودی 93

✔️ وظایف مدیریت گروه پژوهشی:

 1. ایجاد امکان همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر سازمان ها و دانشگاه های کشور با عقد تفاهم نامه
 2. جذب دانشجویان جهت همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی
 3. دریافت ایده ها و طرح ها از سوی استادان و دانشجویان جهت ایجاد ارتباط با دانشجویان داوطلب همکاری در طرح ها
 4. ارزشیابی فعالیت های علمی و اجرایی دانشکده ها
 5. توسعه مطالعات و گسترش همکاری های علمی بین اساتید و دانشجویان

✔️ اعضای شورای پژوهشی

ردیف نام و نام خانوادگی درجه علمی سمت در شورا
1 دکتر احمد سلیمی استادیار سم شناسی رییس شورا
2 امیر محمد قربان پور دانشجوی داروسازی دبیر کمیته تحقیقات
3 دنیا دوست کامل دانشجوی داروسازی دبیر شورا
4 دکتر محمد جوهری اهر استادیار شیمی دارویی عضو شورا
5 دکتر ساقی سپهری استادیار شیمی دارویی عضو شورا
6 دکتر حسینعلی ابراهیمی  استادیار فارماسیوتیکس عضو شورا
7 دکتر سید محمدحسن پور رشید استادیار داروسازی بالینی عضو شورا
8 رادین علیخانی دانشجوی داروسازی عضو شورا
9 بهزاد فرهنگی دانشجوی داروسازی عضو شورا
10 رضا ممی زاده دانشجوی داروسازی عضو شورا

 

✔️  نحوه انتخاب اعضای شورا:

شوراي پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده، شورايي است تحت نظارت هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مربوطه كه امور مربوط به بررسي، تصويب و پايش طرح هاي تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد. این شورا در هر دانشکده تشکیل شده و پس از تصویب طرح های دانشجویی پذیرفته شده آن در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشگاه و قراردادی که با دانشگاه امضا شده و دانشجو می تواند طرح خود را انجام دهد.

شورای پژوهشی متشکل از 10 عضو می باشد، 5 نفر از اعضای هیئت علمی، 2 دانشجو، دبیر، سرپرست و مسئول واحد پژوهش(دبیر، مسئول کمیته دانشکده و مسئول واحد پژوهش به عنوان عضو حقوقی شورا هستند و نیاز به ابلاغ ندارند) که توسط دبیر بر اساس سوابق پژوشی انتخاب و حکم آن ها توسط سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به مدت یک سال صادر می گردد.

✔️ وظایف:

 • تدوین و تصویب سیاست های پژوهشی دانشکده
 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات ابلاغ شده از کمیته تحقیقات مرکزی
 • بررسی و تصویب برنامه ها و طرح های پژوهشی دانشجویان دانشکده و ارجاع به کمیته تحقیقات مرکزی
 • بررسی و تصویب برگزاری همایش های علمی و پیشنهاد آن به شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده

✔️ لینک های مفید:

 1. فرآیند ثبت طرح
 2. طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

✔️ واحد پژوهش :

مسئول واحد: دنیا دوست کامل

 1. کمک و پیگیری به مدیر پژوهشی در زمینه روند تصویب طرح های تحقیقاتی در تمامی مراحل اعم از ارسال به داوران، ارسال نظرات به مجریان و تطبیق اصلاحات
 2. کمک به برگزاری جلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
 3. کمک به آموزش سامانه پژوهشی دانشگاه به دبیران و مسئولان پژوهش دانشکده ها
 4. ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه های پژوهش

✔️ لینک های مفید:

 1. دریافت فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی
 2. راهنمای نگارش پروپوزال
 3. طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
 4. ارسال پروپوزال طرح تحقیقاتی

✔️ واحد علم سنجی:

مسئول واحد: هیلا آشام (دانشجوی داروسازی- ورودی 93)

صفحه اصلی واحد علم سنجی 

هدف از علم سنجی ارزشیابی آخرین پیشرفت ‌های فعالیت‌های علمی- پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها در هر یک از معاونت ها و مراکز تابعه و عوامل موثر در رشد آن می‌باشد.

معیارهای علم‌سنجی در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با سایر مراکز در داخل و خارج از دانشگاه دارای تفاوت هایی می باشد که برخی از علل های آن را می توان تفاوت در معیارهای سنجش نهادهای دانشجویی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تفاوت در ساختار با سایر مراکز علم سنجی و ... اشاره کرد.

همچنین این مدیریت مسئول معرفی دانشجوی برتر براساس شاخص های ارزشیابی طی سال گذشته در هفته پژوهش و هر سه ماه به صورت روتین می باشد.

✔️ وظایف واحد علم سنجی :

ارزشیابی مدیریت ها و اعضا کمیته تحقیقات دانشجویی از نظر علمی و اجرایی

 1. انتخاب دانشجوی برتر علمی در پایان هر فصل
 2. انتخاب دانشجوی برتر اجرایی به صورت سالانه
 3. ارزشیابی فعالیت های کمیته تحقیقات

شاخص های ارزیابی و سنجش برای تعیین افراد برتر اجرایی و علمی به تفصیل در اساسنامه کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه بحث شده است و بر اساس آن انتخاب انجام می شود.

 لینک های مفید:

 1. فرم ارسال سوابق پژوهشی
 2. نحوه امتیاز دهی به فعالیت های پژوهشی
 3. نحوه امتیاز دهی به فعالیت های اجرایی کمیته تحقیقات

✔️ واحد توسعه مطالعات:

مسئول واحد: ناهید اتفاقی

این واحد جهت توسعه طرح های دانشجویی و افزایش همکاری اساتید و دانشجویان ایجاد شده به این صورت که تعداد افرادی که به زمینه خاصی علاقه دارند را تحت نظر استاد مربوطه مورد حمایت و نظارت قرار می دهند تا با برگزاری کارگاه ها و ژورنال کلاب ها برای آن ها به پروپوزال تحقیقاتی و مقاله دست پیدا کنند.

وظایف:

 1. تشکیل گروه های مطالعاتی در زمینه های مختلف علمی مربوط به رشته
 2. جذب دانشجویان و علاقه مند کردن آن ها به پژوهش
 3. اعلام درخواست برگزاری کارگاه های علمی و تخصصی به مدیر آموزشی
 4. اعلام درخواست برگزاری ژورنال کلاب های علمی و تخصصی به مدیر آموزشی
 5. راهنمایی دانشجویان برای نوشتن پروپوزال طرح