مدیریت

ریاست دانشکده: دکتر پرهام محمدی

معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده : دکتر نیما رزاقی اصل

 

اعضای هیات علمی

دانشیار فارماکولوژی: دکتر کیوان امیر شاهرخی

استادیار فارماسیوتیکس: دکتر حسینعلی ابراهیمی

استاد فارماکولوژی: دکتر شهاب بهلولی

استادیار شیمی دارویی: دکتر محمد جوهری

استادیار شیمی دارویی: دکتر نیما رزاقی اصل

استادیار فارماسیوتیکس: دکتر لیلا رضائی

استادیار شیمی دارویی: دکتر ساقی سپهری

استادیار سم شناسی: دکتر احمد سلیمی

استادیار فارماکولوژی: دکتر پرهام محمدی

استادیار سم شناسی: دکتر سارا مصطفی لو

رزیدنت فارماکوگنوزی: منصور میران

 

کارکنان

امور دفتر ریاست و دبیرخانه: بهنام منزلی

امور عمومی و امور اداری: رضا آقایی جیرهنده

امور خدمات و فن آوری اطلاعات : مهرداد عالی فرد

اداره آموزش: سعیده ابراهیمی

کارشناس آموزش: رقیه نوعی

 امور دانشجویی: گلناز مبرز

دفتر توسعه آموزش و  امور زبان های خارجه: راضیه محمدی

اداره پژوهش، محتوای وب سایت و امور پایان نامه ها: سپیده دشتی

امور کتابخانه: فاطمه نظیرزاده

امور آزمایشگاهها: نسرین ملک زاده

دستیار پژوهشی آزمایشگاهها: سارا شهابی پور

کارشناس آزمایشگاه: فاطمه صالحی

امور تدارکات و کارپردازی: شهناز ارمغان

امور انبار: اکبرنصرالهی

تأسیسات: محسن مردانه